Vi sätter garanti på våra renoveringar i Sollentuna

Vatten

 • pumpar
 • kök
 • badrum
 • toaletter
 • vattenledningar
 • kranar
 • blandare
 • wc-stolar
 • handfat
 • badkar
 • avlopp
 • rör och rörkomponenter till olika rörsystem
 • avloppsrör i mark
 • kulvertrör mellan huskroppar

Värme

 • pumpar
 • värmepumpar
 • värmeväxlare
 • oljepannor
 • varmvattenberedare
 • Radiatorventiler av alla typer, Stamventiler
 • solvärmesystem
 • fjärrvärmecentraler
 • gas/gasol-installationer av alla typer
 • rör och rörkomponenter till olika rörsystem
 • Kyla
 • pumpar
 • kylsystem
 • kylanläggningar
 • frikyla

Industri

 • hetvatten/fjärrvärme till industri & produktion
 • tryckluftsanläggningar till bilverkstäder m. fl.