Sollentunas bästa VVS-arbete

Det här kan vi hjälpa dig med:
Turebergs rör hjälper dig med allt som gäller vatten, värme, kyla.
Se vidare under ”Tjänster”.

Vem vänder sig Turebergs rör till?
Vi tillhandahåller alla produkter och tjänster inom vvs …

 • till privata kunder
 • till kommersiella kunder
 • till alla typer av byggnader
 • till alla typer av lokaler
 • inomhus
 • utomhus

Turebergs rör offererar rörentrepenader såsom ombyggnationer, lokalanpassningar och energioptimeringar, etc..

Vilka är våra typiska kunder?

Bland våra uppdragsgivare återfinns…

 • privatpersoner som vill ha hjälp med att byta kökskranar.
 • byggnadsfirmor som skall kundanpassa kommersiella fastigheter.
 • villaägare som vill se över sina bergvärmepumpar inför vintern.
 • förvaltningsbolag som för sina kunders räkning vill ha hjälp med att stoppa läckage.
 • bostadsrättsföreningar som vill genomföra energibesparande åtgärder.
 • Bostadsbolag som förväntar sig hög service till sina hyresgäster & fastighetsvärdar.
 • Villaägare som planerar ett bättre & energisnålare värmesystem.
 • kunder som kräver kvalitet och väl utförda uppdrag, fördelaktiga priser samt att arbetsplatsen lämnas ren och fin när uppdraget är slutfört.

Var utför Turebergs rör uppdrag?

 • Storstockholm med norra Stockholm som favorit

Du kan lita på oss!

Turebergs rör är sedan många år känt som en mycket pålitlig leverantör av robusta produkter, beprövad teknik och noggrant utförda arbeten.

Din beställning bokas omgående in i ett bokningssystem & utförs med hänsyn till jobbets karaktär. Akuta jobb prioriteras

Vi ser till att de offerter du får inkluderar högkvalitativa, hållbara komponenter och har täckning för ett väl utfört arbete.

Vi använder rör- kopplings- och värmesystem, etc. som är väl beprövade och som har visat sig vara pålitliga, effektiva och välfungerande. I de få fall då vi installerar lösningar som representerar ”ny teknik”, sätter vi oss först grundligt in i ämnet och överväger valet i samråd med uppdragsgivaren.

Turebergs rör AB’s personal är ett lag bestående av skickliga specialister. Anlitar du Turebergs rör skall du veta att arbetena utförs av ett proffs och inte av en allmänpraktiserande hustomte.

Allt arbete inom Turebergs rör och alla uppdrag ”på fältet” utförs utifrån noggranna kvalitetssäkrande rutiner.

För en god miljö.

 • Sedan 15 år installerar Turebergs rör alternativa energilösningar.
 • Alla servicebilar är bränslesnåla.
 • Transporter till ett och samma område samordnas alltid.
 • Uttjänta demonterade komponenter sorteras och lämnas in för återvinning.
 • Alla typer av kemikalier, lim och tvättmedel, etc. väljs ut och köps in med miljön i fokus.