Vi utför renoveringar i Sollentuna med omnejd

  • Turebergs rör är auktoriserade att utföra arbeten på kommunalt vatten och avlopsnät (AA rör).
  • Är godkänd av Svenska värmepumpsföreningen.
  • Är certifierad solvärmeinstallatör
  • Har behörighet att installera värmesystem av olika tryckklasser.
  • All personal har certifikat som ger dom rätt att utföra ”heta arbeten”.